Historie

De jaren 1957–2017 in het kort bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan

Een overzicht van bestuursleden en ledenaantallen vindt u hier.

 

1957

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprichting.

De oprichting van een Dahliaclub is het initiatief van een activiteiten-commissie in de beginnende wijk Helmond-West onder voorzitter-schap van Lennard Gruijters.

De tuin ligt in De Beemd, achter groentenkwekerij Van Bree. (Nu staan daar de flats van het Van Deutekomplein.)

Behalve een driehoofdig bestuur met een geestelijk adviseur zijn er om te beginnen 9 leden, onder wie 4 broeders van De la Salle, onderwijzers aan de school. (Tot 1985 zitten broeders in het bestuur van de Dahliaclub.)

De parochie “Goddelijke Voorzienigheid” ontstaat in 1956. De Dahlia-club levert bloemen voor de parochiekerk. (Dat gaat zo tot in de jaren ’90.)

Er is een Dahliatentoonstelling in de hal van de Tharcisiusschool.

1958 Er zijn 15 leden. De contributie bedraagt f 3,–

De Dahliatentoonstelling wordt een traditie.

De Dahliaknollen worden in de kelder van de school bewaard.

1959 De Dahliaclub kweekt planten en heesters voor de Speeltuin Helmond-West in oprichting.

De Dahliaclub levert Dahlia’s voor de ‘Ziekensectie’ (Dat gebeurt tot 2007; later heet het de ‘Nationale Ziekendag’).

1960 20 leden.

Uitstapje  naar de Floriade in Rotterdam.

1963 Verhuizing naar de Itterestraat.

Het terrein tussen de school en de Goorloop wordt opgehoogd en omheind. Er komen ook schooltuintjes. Er komt een keet voor opslag van tuingereedschap.

Gedurende het seizoen zijn iedere woensdagmiddag en zaterdag-morgen de broeders in de schooltuin aanwezig.

Leerlingen maken bloemstukjes voor de jaarlijkse tentoonstelling.

1964 27 leden.

Uitstapje naar Madurodam, Keukenhof en het strand.

1965 Waterleiding naar de tuin.

In de jaren ’60 was er twee maal een priesterfeest waar de Dahliaclub de bloemen voor verzorgde. Er werden hele studies gemaakt van hoe de versiering het beste tot zijn recht kwam.

1966 De Dahliaclub bezorgt ± 300 Dahlia’s voor de versiering van het kasteel-raadhuis bij gelegenheid van de opening van de ‘Luchtbrug’.
1968 Contributie f 10,-
1976 Er komt een Tuincommissie en een Reglement. De Dahliaperceeltjes worden bij elkaar gesitueerd.

De Dahliaclub doet mee met de grote bloemententoonstelling Helmflora in het kasteel.

1982 Uitstapje naar de Floriade.

Feestavond vanwege het 25-jarig bestaan.

Wateroverlast op de tuin.

1984 De Geseldonk versierd voor het 100-jarig bestaan van parochie Mierlo-Hout.

Excursie naar Hierden.

Wateroverlast op de tuin.

1985 De drainage van het veld wordt verbeterd.

Deelname aan keuring bij het 50-jarig bestaan van Dahliavereniging

St. Martinus.

1987 Konijnenplaag.

De Providentiakerk wordt vervangen door een kleinere kerk en woningen.

1989 De contributie wordt  f 20,-.

Van een feestavond wordt verder afgezien.

1995 De tuin wordt anders ingedeeld. De Dahliaveldjes komen bij elkaar te liggen. Een deel van de tuin wordt ingezaaid met groenbemester.

De Dahliaclub opteert voor een schooltuinenproject.

De school is verbouwd. De hal is verkleind en leent zich niet meer voor Dahliatentoonstellingen.

1997 40-jarig jubileum.

Deelname aan gemeentelijke Welkomstmarkt (voortaan elke twee jaar).

Open Dag aan het eind van de zomervakantie (voortaan elk jaar).

Het aantal vrouwelijke leden stijgt door bloemschikkers van Groei&Bloei.

1999

 

 

Dahlia’s voor het Warandeconcert voor het 100-jarig bestaan van Groei & Bloei afd. Helmond e.o.

Prijzen voor de Dahlia’s ‘Yvonne’, ‘Barbara’, ‘Mambo’ en voor de ‘Totale inzending’  bij de VKC- Liefhebberskeuring in Oss.

2002 Contributie € 10,-

Bezoek aan de Floriade.

2003 De heren Nouwens en v.d. Haterd vragen erkenning als collectie-houder voor de Essen die zij op de Dahliatuin hebben staan. Dit blijkt een unieke verzameling te zijn.

Excursie naar Dahliaverenigingen in Oss en Schijndel.

Dahlia’s gesneden voor het Warandeconcert van Phileutonia met Groei en Bloei.

Twan Gremmen zet voortaan informatie over de Dahliatuin op zijn website.

2005 Deelname aan Natuurmarkt in de Warande (voortaan jaarlijks).

De open dag levert publiciteit en leden op.

De ‘werkende leden’ sluiten de open dag af met een geïmproviseerde barbecue.

2006 Bloemschikworkshop op de tuin.

Het extreem warme najaar maakt dat begin december een meters-hoge Dahlia imperialis bloeiend de krant haalt.

2007 De Italiaanse populieren achter de keet worden door de gemeente gerooid; het was voort riskant om bij slecht weer in de keet te schuilen.

Eind april ontvangst van ondersteunende leden op de tuin; uitdelen van overgebleven Dahliaknollen  (voortaan elk jaar).

In juni op de tuin instructie Dahliaverzorging voor leden en onder-steunende leden (voortaan elk jaar).

De Dahliaclub adviseert voor Dahliabeplanting in de historische tuin van kasteel Amerongen.

50-jarig jubileum . Bezoekers krijgen een corsage.

De Dahliaclub verzorgt de versiering van de open dag van de Volks-universiteit en van de Open Monumentendag.

Oud-bestuursleden Vosman en De vocht overleden.

Lezing over Dahlia’s voor Groei&Bloei Helmond.

2008 De Dahliaclub wordt een officiële vereniging.  Er komt een nieuw reglement.

Natuurmarkt met zelfgekweekte Dahlia-zaailingen.

Lezing over Dahlia’s voor Groei&Bloei Deurne.

2009 Ondersteunende leden krijgen voortaan bloemenbonnen.

Imkervereniging presenteert zich op de open dag.

Toon van der Heijden 50 jaar lid. Het Eindhovens Dagblad maakt daar melding van.

Er zijn plannen voor een nieuwe weg. Vraag is of de tuin daarvoor moet wijken. Het bestuur pleit voor inpassing van de tuin, als blik-vanger langs de nieuwe weg.

Lezing voor Groei&Bloei Veghel.

2010 Toon van der Heijden overleden.

Helmond-West gaat op de schop. De tuin moet wijken. Het bestuur maakt zich sterk voor een locatie elders in Helmond-West, aan de Houtsdonk. Veel positieve publiciteit voor de Dahliatuin via lokale media.

De Cirkel komt op bezoek (voortaan elk jaar).

Excursie naar Dahliakwekerij Geerlings.

Lezingen voor Groei&Bloei Limburg-Noord, Echt, Asten en voor tuinclub Helmond.

2011 Contributie € 15,-

De tekeningen voor de nieuwe tuin zijn te zien op de open dag.

Dahliastekken opgekweekt voor de Natuurmarkt.

Extra rijen Dahlia’s geplant om de ondersteunende leden van bloemen te kunnen voorzien.

Last van vandalisme.

Veel publiciteit voor de open dag n.a.v. de verhuisplannen.

Lezing voor Imkersvereniging Helmond en voor Arcen-Velden Groen.

2012 Er gaan voortaan wekelijks Dahlia’s naar Valkenhaeghe, het hospice in Helmond-West.

De start voor de aanleg van de nieuwe Dahliatuin aan de Overloop wordt vertraagd omdat asbest is aangetroffen. Die moet gesaneerd  worden. Begin oktober beginnen de werkzaamheden voor de nieuwe tuin met een officiële feestelijke startbijeenkomst aan de Houtsdonk. Op de oude tuin veel overlast door vandalisme.

2013 Laatste jaarvergadering in de docentenkamer van De Troubadour.

De Vereniging heeft nu evenveel vrouwelijke als mannelijke leden. Verhuizing naar de nieuwe tuin. Burgemeester Blanksma bezoekt Helmond-West en komt kennismaken.

Basisschool de Troubadour maakt plaats voor de Kasteelherenlaan. De grond van de nieuwe tuin moet nog structuur en bodemleven ontwikkelen; de Dahlia’s blijven nog laag.

Officiële opening Kort na de eerste open dag van de nieuwe tuin.

2014 Op basis van bodemonderzoek is een bemestingsplan gemaakt.

Op natte plekken is de grond  extra opgehoogd en doorgespit.

De Dahlia’s doen het beter dan vorig jaar. Het hier en daar op-schietende riet is met schoffelen te onderdrukken.

De venige grond op de ijskelder verzakt. Die wordt aangevuld door de aannemer van de gemeente.

In overleg met de Helmondse Imkersvereniging wordt een bijenstal gebouwd.

Excursie naar Dahliakweker in Zeeland.

2015 Nieuwjaarsbijeenkomst voor leden op de tuin (voortaan elk jaar).

Westwijzer neemt de vroegere functie van De Troubadour over voor de jaarvergadering

Behalve de Cirkel komen steeds meer andere groepen uit Helmond en omstreken op bezoek, o.a. van Alphonsus en LEV-groep.

Aankleding verzorgd voor H2O-festival in de Kasteeltuin en voor de heropening van de Geseldonk.

Behalve maandelijkse werkochtenden op zaterdag worden er vanaf nu ook enkele doordeweekse werkavonden georganiseerd.

2016 Deel van de tuin dat vorig jaar te nat bleef is in het voorjaar extra diep gespit.

Droogte en vervolgens extreme wateroverlast in mei/juni. De Dahlia’s zijn verrot of blijven laag.

In september hebben de overgebleven Dahlia’s zich voldoende hersteld om de open dag toch door te kunnen laten gaan. Sommige verenigingen in de regio hebben helemaal geen Dahlia’s meer; ze kregen bloemen uit Helmond-West.

Ondersteunende leden krijgen voor een extra bijdrage extra bloemen-bonnen. 15% van de ondersteunende leden maakt daar gebruik van.

2017 Het gras op de ijskelder is vervangen door beplanting. Een rand van cortenstaal onderlangs moet de grond op zijn plaats houden.

De Dahlia’s staan er dit jaar uitstekend bij.

De Dahliatuin is stopplaats voor de Fietsvierdaagse. Ca. 800 gasten.

60-jarig jubileum wordt gevierd op de open dag.

Er is een eigen verenigingswebsite gelanceerd.

 

 

 

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑